Hva kan man vente seg av behandlingen?

Dame under behandling

Akupunktur er verktøyet for hjelp til selvhjelp, punktene som velges til behandlingen hjelper det fysisk-psykiske til å begynne en prosess hvor den selv tar hånd' om problemene og løser dem.

Noen ganger vil allerede den første behandling forårsake en bedring i tilstanden, mens det i andre tilfeller vil ta lengre tid. Det fysisk~psykiske har motstridende ønsker, det ene er å bli balansert og frisk, det andre er å falle tilbake til gamle vaner og dermed forsterke problemene.

Måten denne kampen skjer på er forskjellig fra menneske til menneske og ofte er det en prosess med to skritt forover og et skritt tilbake, dvs. fremgang fulgt av tilbakegang, men alltid til det bedre.

Graden og lengden på problemet(ne) avgjør hvor lang tid det vil ta og gjenopprette balansen i kroppen og på sinnet. Noen ganger blir pasienten først verre for så å bli bedre. Når dette inntreffer, er det et tegn på at kroppen og sinnet er inne i en fase hvor det forandrer seg. Vanligvis er ubehageligheter eller reak- sjoner på behandling forbigående og skulle derfor ikke føre til bekymring.

Når en person er noenlunde balansert, vil ikke han eller hun bli så lett syk, derfor ettersom behandlingen virker kurerende vil den også ha en preventiv virkning.

Lang utdannelse

En velutdannet akupunktør har ca. 4 års studier bak seg før han kan praktisere. Etterutdanning skjer over en periode på ca. 5 år mens man praktiserer. Akupunktur er ikke noe man kan lære på kort tid, derfor ta ikke denne form for behandling uten å ha garanti for «akupunktørens» faglige kvalifikasjoner.

Vi gjør forøvrig oppmerksom på at akupunkturbehandlingen bør sees i sammenheng med leges undersøkelser og forordninger. Avbryt derfor ikke medikamentell behandling og unnlat ikke å oppsøke lege. Akupunktur er et supplement til vanlig medisinsk behandling, ingen erstatning.