Prinsippet om energi

Blå energibølger

Fundamentalt i akupunkturens filosofi er prinsippet om en energi benevnt som Ch' i (uttales ki) som gjennomstrømmer alt levende.

Ch`i energien passerer gjennom kroppen i baner som kalles meridianer som igjen har sine røtter i kroppens organer f.eks. hjertet, leveren, nyrene etc. Nåler blir satt inn i akupunk- turpunkter som finnes langsetter meridianenes baner, nær kroppens overflate.

I et friskt legeme strømmer energien likt og harmonisk gjennom alle 12 meridianene og på denne måten «irrigerer» alle deler av kroppen. Hvis derimot denne strømmen blir brutt eller forstyrret, blir balansen brakt ut av sin likevekt, og sykdom oppstår.

Ved å sette inn tynne nåler i akupunktur-punkter kan Body, Mind, Spirit bli balansert og harmoniske. En strøm av energi gjenopprettes og sykdom fjernes.