Behandle årsaken til problemet

Rygg med nåler

Fem-Element akupunktur gir deg en helhetlig behandling som skaper balanse i kroppens energier.

Tao akupunkturen behandler og fjerner årsaken til ubalansen i kroppen. Ubalansen (symptomene) er en beskjed fra kroppen til bevisstheten om at noe er galt og at noe må gjøres. Fordi sykdom blir sett på som et resultat av ubalansert energi, behandler akupunktur både fysiske, følelsesmessige og mentale problemer. Akupunktur kan sees på som et verktøy for hjelp til selvhjelp.

Behandlingen hjelper det fysisk-psykiske til å begynne en prosess hvor kroppen selv tar hånd om problemene og løser dem. Noen ganger vil allerede den første behandlingen forårsake en bedring i tilstanden, mens det i andre tilfeller vil ta lengre tid. Graden og lengden på problemene avgjør hvor lang tid det vil ta å gjenopprette balansen i kroppen og sinnet. Noen ganger blir pasienten først verre, (fysisk og/ eller mentalt), for så å bli bedre. Når dette inntreffer, er det et tegn på at kroppen og sinnet er inne i en fase hvor det forandrer seg.

Behandlingen

• Fem-Element akupunktur er en helhetlig behandling som fjerner årsaken til problemet.

• Diagnosen stilles på grunnlag av observasjoner som akupunktøren gjør ved å studere pasientens hud, øyne, lukt, stemmeleie, samt ved å kontrollere pulsen.

• I noen tilfeller vil pasienten oppleve lettere ubehag eller forverring av symptomer og plager. Dette er forbigående, og et tegn på at kroppen har satt igang helbredelsesprosessen.

• Det benyttes kun sterile engangsnåler. Disse er svært tynne.