Akupunkturskolens program

Læredukke med henvisninger til punkter på kroppen

Skolen skal gi deg god og personlig oppfølging, som gir grobunn for læring og personlig vekst.

Skolen tar vanligvis maksimalt opp 10 studenter pr. klasse, og mesteparten av undervisningen foregår i helger.

Skoleprogram

Det er vårt mål å gi deg muligheten til å studere den klassiske Fem-Element akupunkturen under ledelse av en veletablert skole i USA.

Undervisningen og pensum er samordnet med Worsley Institute of Five-Element Acupuncture og Institute of Taoist Education and Acupuncture, Colorado, USA.

Worsley instituttet er et av de mest respekterte læresteder for akupunktur. Hvis du senere ønsker å ta Bachelor- og Mastergrad, kan dette gjøres der.

Programmets to deler

1.) De to første årene består av teoretiske studier, med vekt på diagnostikk som anvendes av en klassisk akupunktør. Til denne delen hører også utviklingen av de praktiske ferdighetene med, f.eks. å lokalisere akupunkturpunkter, lese pulser, stille diagnose på farger, stemme, følelser og kroppslukt.

2.) Det tredje året består i hovedsak av praktiske studier i klinikken. De første 6 månedene arbeider du under veiledning. Etter denne perioden utstedes en midlertidig lisens hvis du anses kompetent til å utøve klassisk Fem-Element akupunktur. Når du har fått denne lisensen gjenstår 6 måneder hvor du har muligheten til å arbeide på egenhånd, under veiledning fra skolen.

Permanent lisens

Dersom du oppfyller kravene som instituttet stiller til en Fem-Element klassisk akupunktør, tildeles du lisens etter denne perioden.

Lisensen viser at du er kompetent til å utøve faget.

Søknadskjema