Søking og avgifter for 2022

Søkeskjema

Akupunktur er en meget gammel behandlingsmetode som oppstod i Kina for ca. 5000 år siden. Den er derfor en av de eldste behandlingsmetoder som er i bruk den dag i dag!

Akupunktur har i de senere år vunnet anerkjennelse også innenfor den vestlige sivilisasjon ettersom flere og flere mennesker innser fordelene ved en mer naturlig og naturbestemt helbredelse.

Søknad om studieplass

Oppstart medio september 2022

Hvis du ønsker å søke om studieplass ved Klassisk Fem-Element Akupunkturskole, fyll ut et søknadskjema og send dette til Rebeyrol Akupunkturklinikk, Akersveien 21, 0177 Oslo. Last ned søknadskjema som pdf-format.

Søknadsfrist

Søknadsfrist 31.august 2022.

Kursavgifter

Skolen krever en innmeldingsavgift på kr. 3 000 sammen med søknaden. Beløpet refunderes dersom du ikke blir tatt opp. Dersom du blir tatt opp ved skolen, blir beløpet kreditert kursavgiften.

Avgiften 1. studieår er kr. 38 000,-

Avgiften 2. studieår er kr. 38 000,-

Avgiften 3. studieår er kr. 40 000,-

Dette beløpet skal betales på forskudd, men under spesielle omstendigheter kan det deles opp i kvartalsvise innbetalinger. Studielån kan eventuelt formidles via bank.

Søknadskjema